BIP Radio Lublin S.A.

BIP Radio Lublin S.A. - Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza

Członkowie Rady Nadzorczej Radia Lublin:

- Leszek Burakowski - przewodniczący

- Karol Zgódka - wiceprzewodniczący

- Marcin Taracha - sekretarz