BIP Radio Lublin S.A.

Zamówienia klasyczne o wartości mniejszej niż progi unijne - BIP Radio Lublin S.A.

Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń biurowych na sanitariaty, rozbiórka dawnego łącznika oraz budowa nowego wyjścia z budynku z dostosowaniem do przepisów pożarowych

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-584be513-ff87-11ed-9355-06954b8c6cb9
 

Dostawa konsolety emisyjnej wraz z dodatkowym osprzętem i oprogramowaniem dla Radia Lublin S.A.

Świadczenie usługi pełnej, całodobowej ochrony osób i mienia w obiekcie Radia Lublin S.A.

Świadczenie usług handlowych w zakresie sprzedaży ofert Radia Lublin S.A.

Wykonanie i dostawa gadżetów promocyjno-reklamowych z logo Radia Lublin S.A. i Radia Freee

Numer sprawy: PZZ.251.3.2022

Link do postepowania: https://radio-lublin.logintrade.net

Świadczenie kompleksowych usług hotelarskich w ramach wydarzeń organizowanych przez Radio Lublin S.A.

Wykonanie i dostawa gadżetów promocyjno-reklamowych z logo Radia Lublin S.A. i Radia Freee

Kompleksowa usługa sprzątania w budynku Polskiego Radia – Regionalnej Rozgłośni w Lublinie „Radio Lublin” S.A.