BIP Radio Lublin S.A.

Rada Programowa - BIP Radio Lublin S.A. w likwidacji

Komunikat Rady Mediów Narodowych w sprawie naboru kandydatur na członków rady programowej (kadencja upływa 16 lutego 2021 r.)

Rada Programowa

Członkowie Rady Programowej Radia Lublin S.A.

Jerzy Bielecki

Piotr Breś

Magdalena Długosz

Piotr Franaszek

Jarosław Joniec

Grzegorz Linkowski

Henryk Łucjan

Andrzej Maj

Jerzy Marian Masłowski

Bernard Nowak

Anna Pańczyk

Urszula Piotrowska-Paprocka

Grażyna Stachyra

Jerzy Rębek

Marek Wojciechowski