BIP Radio Lublin S.A.

Rada Programowa

Jerzy Gryz - przewodniczący

Barbara Wybacz - wiceprzewodnicząca

Stanisław Wojnarowicz - sekretarz

Marzenna Artecka-Wichlaj

Jerzy Bartmiński

Artur Gorzel

Krzysztof Karman

Jan Łopata

Ireneusz Mateńko

Marian Przylepa

Jerzy Rębek

Artur Soboń

Grzegorz Wenarski

Marek Wojciechowski

Piotr Zawrotniak