BIP Radio Lublin S.A.

Rada Programowa

Członkowie Rady Programowej Radia Lublin S.A.

dr hab. Grażyna Stachyra - Przewodnicząca Rady Programowej

prof. dr hab. Urszula Paprocka-Piotrowska - Zastępca Przewodniczącej Rady Programowej

Bernard Nowak - Sekretarz Rady Programowej

Jakub Banaszek

Wacław Czakon

prof. dr hab. Jacek Dąbała

Magdalena Gąsior-Marek

Marcin Gutek

Michał Krawczyk

Michał Krupa

Grzegorz Linkowski

Michał Mulawa

Adam Pawlik

Artur Soboń

Zdzisław Szwed