BIP Radio Lublin S.A.

Kontakt - BIP Radio Lublin S.A. w likwidacji

Kontakt

Radio Lublin S.A. w likwidacji
ul. Obrońców Pokoju 2
20-030 Lublin

tel.: +48 81 536 42 00 (centrala)

tel.: +48 81 743 73 83, 801 102 201 (program na żywo)

fax: 081 53 287 28

e-mail: poczta@radiolublin.pl

www: www.radio.lublin.pl

KRS 0000130672 - Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
VI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy: 1 217 300,00 zł (z czego wpłacono 1 217 300,00)

NIP 712-01-65-888

Bank PEKAO 42 1240 5497 1111 0000 5011 8205

Formularz kontaktowy