BIP Radio Lublin S.A.

Archiwum - BIP Radio Lublin S.A. w likwidacji

Ogłoszenie o sprzedaży monitorów komputerowych należących do Polskiego Radia Lublin S.A.

Dostawa wody pitnej w butlach dla Radia Lublin S.A. oraz dzierżawa 8 dystrybutorów w okresie od 28.08.2021 r. do 27.08.2025 r.

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Polskiego Radia – Regionalnej Rozgłośni w Lublinie „Radio Lublin” S.A. za okres 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. oraz 01.01.2020 r. do 31.12.2020r.