BIP Radio Lublin S.A.

BIP Radio Lublin S.A. - Komunikacja z akcjonariuszami

Wezwanie akcjonariusza nr V

Wezwanie akcjonariusza numer IV

Wezwanie akcjonariusza numer III

Wezwanie akcjonariusza numer II

Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji (1/2020)