BIP Radio Lublin S.A.

Komunikacja z akcjonariuszami - BIP Radio Lublin S.A. w likwidacji

Wezwanie akcjonariusza nr V

Wezwanie akcjonariusza numer IV

Wezwanie akcjonariusza numer III

Wezwanie akcjonariusza numer II

Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji (1/2020)