BIP Radio Lublin S.A.

Przedmiot działalności - BIP Radio Lublin S.A. w likwidacji

Przedmiot działalności

 1. Nadawanie programów radiofonicznych – 60.10.Z,
 2. Wydawanie książek – 58.11.Z,
 3. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych – 59.20.Z,
 4. Pozostała działalność wydawnicza – 58.19.Z,
 5. Reprodukcja zapisanych nośników informacji – 18.20.Z,
 6. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia – 33.20.Z,
 7. Naprawa i konserwacja sprzętu tele(komunikacyjnego) – 95.12.Z,
 8. Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania – 55.20.Z,
 9. Pozostała usługowa działalność gastronomiczna – 56.29.Z,
 10. Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej – 61.30.Z,
 11. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych – 72.19.Z,
 12. Badanie rynku i opinii publicznej – 73.20.Z,
 13. Działalność agencji reklamowych – 73.11.Z,
 14. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji – 73.12.A,
 15. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) – 73.12.C,
 16. Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana – 79.90.C,
 17. Działalność obiektów kulturalnych – 90.04.Z,
 18. Działalność agencji informacyjnych – 63.91.Z,
 19. Działalność archiwów – 91.01.B,
 20. Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych – 90.02.Z,
 21. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna – 93.29.Z.
 22. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – 68.20.Z,
 23. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych – 73.12.B,
 24. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach – 73.12.D,
 25. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana – 74.90.Z,
 26. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – 85.59.B.