BIP Radio Lublin S.A.

Archiwum zamówień od 01.01.2021 r. - BIP Radio Lublin S.A. w likwidacji

Dostawa materiałów biurowych do siedziby Zamawiającego w latach 2023-2024

Usługa monitorowania instalacji systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru w Radiu Lublin S.A.

Usługa przeglądów instalacji sygnalizacji pożaru zainstalowanych w budynku Radia Lublin S.A.

Ogłoszenie o sprzedaży monitorów komputerowych należących do Polskiego Radia Lublin S.A.

Ogłoszenie o sprzedaży monitorów komputerowych należących do Polskiego Radia Lublin S.A.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wynajem powierzchni użytkowej pod automaty vendingowe w holu siedziby Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Lublinie „Radio Lublin S.A."

Dostawa, montaż i uruchomienie dobranego na podstawie specjalistycznych pomiarów urządzenia do kompensacji mocy biernej wraz z demontażem istniejącej w obiekcie niesprawnej baterii kondensatorów

Ogłoszenie o sprzedaży oprogramowania AXIA-Pathfinder PC Serwer

Dostawa i wdrożenie systemu telefonicznego VoIP wraz ze świadczeniem kompleksowych usług telekomunikacyjnych dla Radia Lublin S.A. na okres 48 miesięcy

Wykonanie inwentaryzacji obiektu Radia Lublin S.A. dla celów planowanej do opracowania ekspertyzy technicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla przedmiotowego obiektu budowlanego