BIP Radio Lublin S.A.

Ogłoszenie o zamówieniu: usługa rozbudowy systemu wizyjnego

Ogłoszenie o zamówieniu: usługa wykonania i klejenia 2 fototapet format 120 cmx 260 cm, wykonania i montażu 3 kasetonów z tzw. efektem echo o wymiarach 120 cm x 266 cm oraz 1 kasetonu z tzw. efektem echo o wymiarach 100 cm x 100 cm

Zabudowa przeszklonymi aluminiowymi profilami bocznymi i drzwiami aluminiowymi jednoskrzydłowymi przeszkolonymi wewnętrznymi wejścia z holu do klatki schodowej w budynku głównym Radia Lublin S.A.

Wykonanie projektu koncepcyjnego i wykonawczego nowej zabudowy czerpni powietrza do systemu klimatyzacji Radia Lublin S.A. wraz z modernizacją klombu okalającego dotychczasową czerpnię

Wykonanie robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj przy realizacji inwestycji określonej jako „Przebudowa schodów...

Wykonanie robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj przy realizacji inwestycji określonej jako „Przebudowa schodów i podestu przy wejściu głównym do budynku Radia Lublin S.A. wraz z budowa podjazdu dla niepełnosprawnych i schodów we fragmencie murku oporowego z kamieni granitowych na działce nr 1/1 położonej w Lublinie przy ul. Obrońców Pokoju 2”

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wynajem powierzchni użytkowej pod automaty z napojami gorącymi, zimnymi i przekąskami w holu siedziby Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Lublinie „Radio Lublin” S.A.

DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH DO RADIA LUBLIN S.A.

Modernizacja studia S3 i reżyserni A3 w budynku Radia Lublin S.A.

Ogłoszenia o zamówieniu

Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego przebudowy schodów i podestu przy wejściu głównym do budynku Radia Lublin S.A. wraz z budową podjazdu dla niepełnosprawnych jak również schodów we fragmencie murku oporowego z kamieni granitowych na działce nr 1/1 położonej w Lublinie przy ul. Obrońców Pokoju 2 (Sygnatura postępowania: PZA.252.26.2018)

Ogłoszenie o pisemnym przetargu publicznym dotyczącym sprzedaży pianina Bluthner

Zarządzenie nr 6/2018 Prezesa zarządu Radia Lublin S.A. z dnia 5 lutego 2018 r.

Ogłoszenie o przetargu publicznym w przedmiocie sprzedaży fortepianu i pianina