BIP Radio Lublin S.A.

Stowarzyszenia i związki - BIP Radio Lublin S.A.

Stowarzyszenia i związki

Związek Pracodawców Mediów Publicznych

Siedziba Związku:

kraj – Polska

województwo – mazowieckie

powiat: M. Warszawa

miejscowość-kod: 00-999 Warszawa, ul. Woronicza 17

tel. +48 505222066

Oznaczenie formy prawnej: Związek Pracodawców

Numer NIP: 5213347894

Numer REGON: 140178726

Rejestracja związku:

Postanowieniem Sądu Rejonowego dla M. ST. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 24.05.2005 pod numerem 0000234873

Skład Zarządu:

Agnieszka Kamińska – Prezes Zarządu

Jacek Kurski – Wiceprezes Zarządu

Marzena Paczuska– Członek Zarządu

Dariusz Szewczyk – Członek Zarządu