BIP Radio Lublin S.A.

Rada Nadzorcza

Członkowie Rady Nadzorczej Radia Lublin:
- Krzysztof Bednarz
- Leszek Burakowski
- Marcin Taracha