BIP Radio Lublin S.A.

Rada Nadzorcza

Członkowie Rady Nadzorczej Radia Lublin:
- Leszek Burakowski - przewodniczący
- Marcin Taracha - sekretarz