BIP Radio Lublin S.A.

Sprawozdania

  • Sprawozdanie Zarządu za rok 2015

    SPRAWOZDANIE ZARZĄDU RADIA LUBLIN S.A.

    ze sposobu wykorzystania środków przyznanych na realizację zadań wymienionych w art.21 ust.1a ustawy o radiofonii i telewizji w okresie od 01.01 do 31.12.2015 r.

    (część opisowa)

    Więcej