BIP Radio Lublin S.A.

BIP Radio Lublin S.A. - Zamówienia o wartości poniżej 130 tys. zł netto

Dostawa wody pitnej w butlach dla Radia Lublin S.A. oraz dzierżawa 8 dystrybutorów w okresie od 28.08.2021 r. do 27.08.2025 r.