BIP Radio Lublin S.A.

Zamówienia o wartości poniżej 130 tys. zł netto - BIP Radio Lublin S.A.

Świadczenie kompleksowych usług hotelarskich w ramach wydarzeń organizowanych przez Radio Lublin S.A.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu „Świadczenie kompleksowych usług hotelarskich w ramach wydarzeń organizowanych przez Radio Lublin S.A.”

Świadczenie kompleksowych usług hotelarskich w ramach wydarzeń organizowanych przez Radio Lublin S.A.

Rozszerzenie licencji i wsparcie dla oprogramowania E-Audytor na okres 12 miesięcy

Wykonanie materiałów drukowanych z logo Radia Lublin i Wykonanie materiałów obrandowanych z logo Radia Lublin/Radio Freee