BIP Radio Lublin S.A.

Zamówienia o wartości poniżej 130 tys. zł netto - BIP Radio Lublin S.A. w likwidacji

Wybór brokera ubezpieczeniowego dla Polskiego Radia Lublin S.A. w likwidacji

Opracowanie specjalistycznej prognozy pogody dla Radia Lublin S.A., zawierającej bieżące informacje oraz ostrzeżenia przed niebezpiecznymi zjawiskami atmosferycznymi

Świadczenie usług ubezpieczeniowych dla Radia Lublin S.A. przez okres 12 miesięcy. Termin składania ofert do dnia 08.12.2023 r. godz. 10:00

Świadczenie usług ubezpieczenia komunikacyjnego dla Radia Lublin S.A. przez okres 12 miesięcy. Odpowiedzi na pytanie. Przedłużenie terminu składania ofert do dnia 08.12.2023 r. do godziny 10:00

Wykonanie gładzi na korytarzu przy pomieszczeniach Działów Emisji Radiowej i Informatyki Studiu A2 i A1 oraz Studia im. Stepka

Ogłoszenie o zamówieniu na Remont Oczka Wodnego wraz z budową zjazdu. Termin składania ofert zostaje przedłużony do dnia 23.08.2023 r. godz. 10:00

Świadczenie kompleksowych usług hotelarskich w ramach wydarzeń organizowanych przez Radio Lublin S.A.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu „Świadczenie kompleksowych usług hotelarskich w ramach wydarzeń organizowanych przez Radio Lublin S.A.”

Świadczenie kompleksowych usług hotelarskich w ramach wydarzeń organizowanych przez Radio Lublin S.A.

Rozszerzenie licencji i wsparcie dla oprogramowania E-Audytor na okres 12 miesięcy

Wykonanie materiałów drukowanych z logo Radia Lublin i Wykonanie materiałów obrandowanych z logo Radia Lublin/Radio Freee