BIP Radio Lublin S.A.

Majątek - BIP Radio Lublin S.A. w likwidacji

Majątek w zł (stan na 31.12.2022 r.)

AKTYWA TRWAŁE

7.679.710,82

Wartości niematerialne i prawne

319.428,55

Rzeczowe aktywa trwałe

7.206.241,20

Należności długoterminowe

1.900,00

Inwestycje długoterminowe

33.000,00

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

119.141,07

AKTYWA OBROTOWE

 2.787.736,60

Zapasy

43.439,29

Należności krótkoterminowe

952.916,95

Inwestycje krótkoterminowe

1.724.878,95

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

66.501,41

RAZEM AKTYWA

10.467.447,42

 

 

KAPITAŁ ZAKŁADOWY

1.217.300,00

(12.173 akcji o wartości nominalnej 100 zł)

 

Majątek w zł (stan na 31.12.2021 r.)

AKTYWA TRWAŁE

7.920.636,39

Wartości niematerialne i prawne

216.664,24

Rzeczowe aktywa trwałe

7.542.709,97

Należności długoterminowe

1.900,00

Inwestycje długoterminowe

33.000,00

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

126.362,18

AKTYWA OBROTOWE

 2.793.906,76

Zapasy

44.831,05

Należności krótkoterminowe

476.451,05

Inwestycje krótkoterminowe

2.212.431,17

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

60.193,49

RAZEM AKTYWA

10.714.543,15

 

 

KAPITAŁ ZAKŁADOWY

1.217.300,00

(12.173 akcji o wartości nominalnej 100 zł)

 

Majątek w zł (stan na 31.12.2020 r.)

AKTYWA TRWAŁE

5.880.013,61

Wartości niematerialne i prawne

277.737,26

Rzeczowe aktywa trwałe

5.428.745,53

Należności długoterminowe

1.100,00

Inwestycje długoterminowe

33.000,00

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

139.430,82

AKTYWA OBROTOWE

 5.454.849,27

Zapasy

28.504,08

Należności krótkoterminowe

465.881,63

Inwestycje krótkoterminowe

4.892.689,38

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

67.774,18

RAZEM AKTYWA

11.334.862,88

 

 

KAPITAŁ ZAKŁADOWY

1.217.300,00

(12.173 akcji o wartości nominalnej 100 zł)

 

Majątek w zł (stan na 31.12.2019 r.)

AKTYWA TRWAŁE

5.602.221,17

Wartości niematerialne i prawne

244.652,15

Rzeczowe aktywa trwałe

5.177.483,78

Należności długoterminowe

1.100,00

Inwestycje długoterminowe

33.000,00

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

145.985,24

AKTYWA OBROTOWE

 3.537.941,99

Zapasy

25.294,10

Należności krótkoterminowe

531.189,37

Inwestycje krótkoterminowe

2.924.436,81

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

57.021,71

RAZEM AKTYWA

9.140.163,16

 

 

KAPITAŁ ZAKŁADOWY

1.217.300,00

(12.173 akcji o wartości nominalnej 100 zł)

 

Majątek w zł (stan na 31.12.2018 r.)

AKTYWA TRWAŁE

4.952.130,39

Wartości niematerialne i prawne

150.644,28

Rzeczowe aktywa trwałe

4.609.007,23

Należności długoterminowe

1.100,00

Inwestycje długoterminowe

33.000,00

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

158.378,88

AKTYWA OBROTOWE

 3.283.483,54

Zapasy

7.501,52

Należności krótkoterminowe

544.320,49

Inwestycje krótkoterminowe

2.688.235,51

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

43.426,02

RAZEM AKTYWA

8.235.613,93

 

 

KAPITAŁ ZAKŁADOWY

1.217.300,00

(12.173 akcji o wartości nominalnej 100 zł)

 

Majątek w zł (stan na 31.12.2017 r.)

AKTYWA TRWAŁE

5.205.587,60

Wartości niematerialne i prawne

117.544,90

Rzeczowe aktywa trwałe

4.860.769,60

Należności długoterminowe

1.100,00

Inwestycje długoterminowe

33.000,00

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

193.173,10

AKTYWA OBROTOWE

 2.737.514,85

Zapasy

17.804,68

Należności krótkoterminowe

614.233,29

Inwestycje krótkoterminowe

2.052.106,29

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

53.370,59

RAZEM AKTYWA

7.943.102,45

 

 

KAPITAŁ ZAKŁADOWY

1.217.300,00

(12.173 akcji o wartości nominalnej 100 zł)

 

Majątek w zł (stan na 31.12.2016 r.)

AKTYWA TRWAŁE

5.631.222,87

Wartości niematerialne i prawne

185.201,49

Rzeczowe aktywa trwałe

 5.042.167,70

Inwestycje długoterminowe

33.000,00

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

370.853,68

AKTYWA OBROTOWE

 3.321.658,31

Zapasy

30.454,01

Należności krótkoterminowe

843.794,42

Inwestycje krótkoterminowe

2.383.749,09

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

63.660,79

RAZEM AKTYWA

8.952.881,18

 

 

KAPITAŁ ZAKŁADOWY

1.217.300,00

(12.173 akcji o wartości nominalnej 100 zł)

 

Majątek w zł (stan na 31.12.2015 r.)

AKTYWA TRWAŁE – 5.701.642,61

Wartości niematerialne i prawne – 9.867,79

Rzeczowe aktywa trwałe – 5.220.916,82

Inwestycje długoterminowe – 33.000,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe – 437.858,00

AKTYWA OBROTOWE – 4.663.345,38

Zapasy – 40.061,12

Należności krótkoterminowe – 970.062,38

Inwestycje krótkoterminowe – 3.586.277,31

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe – 66.944,57

RAZEM AKTYWA – 10.364.987,99

KAPITAŁ ZAKŁADOWY1.217.300,00 (12.173 akcji o wartości nominalnej 100 zł)

Majątek w zł (stan na 31.12.2014 r.)

AKTYWA TRWAŁE - 5.964.828,02
Wartości niematerialne i prawne - 42.919,40
Rzeczowe aktywa trwałe - 5.438.371,00
Inwestycje długoterminowe - 33.000,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe - 450.537,62

AKTYWA OBROTOWE - 4.473.372,02
Zapasy - 56.944,04
Należności krótkoterminowe - 731.195,05
Inwestycje krótkoterminowe - 3.606.111,69
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe - 79.121,24

RAZEM AKTYWA - 10.438.200,04

KAPITAŁ ZAKŁADOWY - 1.217.300,00 (12.173 akcji o wartości nominalnej 100 zł)