BIP Radio Lublin S.A.

BIP Radio Lublin S.A. - Zamówienia o wartości nieprzekraczającej 30 tys. euro

Zakup zasilacza trójfazowego UPS Galaxy GVSUPS30KB$HS, wraz z jego instalacją i uruchomieniem

Zaprojektowanie i wykonanie nowej bramy przesuwnej (najazdowej) bez napędu

Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej adaptacji pomieszczeń na potrzeby Redakcji Reportażu