BIP Radio Lublin S.A.

Unieważnienie postępowania PE.252.22.2020 bez podania przyczyny

Ogłoszenie o zamówieniu 107 kurtek jesiennych dwuwarstwowych, 3 w 1 z wewnętrznym polarem i kontrastowymi detalami oznakowanych 3 logotypami kolorowymi, haftowanymi

Ogłoszenie o zamówieniu wykonania i montażu adaptacji w studio im. Stepka

Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie robót elektrycznych

Zaprojektowanie i wykonanie nowej bramy przesuwnej (najazdowej) bez napędu

Ogłoszenie o zamówieniu kamer PTZ wraz z licencjami NDI

Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej adaptacji pomieszczeń na potrzeby Redakcji Reportażu